ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการดาดคอนกรีตบริเวณท่อลอดเหลี่ยมสายคลองโชน – บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1
   
 

ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการดาดคอนกรีตบริเวณท่อลอดเหลี่ยม สายคลองโชน – บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 โดยทำการดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง (3 จุด) จุดที่1 กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. จุดที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 11 ม. จุดที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 9 ม.

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_100519_144011_221121_091840.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:17 ผู้เขียนโดย admin