ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยโป๊ะ –บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 6
   
 
ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยโป๊ะ –บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 6 เกรดเกลี่ยผิวถนนเดิมให้ได้ความกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. พร้อมใส่หินท้ายรางปริมาณ จำนวน 60 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_131118_135922_221121_093308.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:32 ผู้เขียนโดย admin