ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนายสถิตย์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง
   
 
ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนายสถิตย์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละๆ 0.50 เมตร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_180817_113838_221121_100518.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10:04 ผู้เขียนโดย admin