ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
   
 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง โดยก่อสร้างหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_011015_092104_221121_142723.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2558 เวลา 14:26 ผู้เขียนโดย admin