สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 5a_141118_152429_221121_145400.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2561 เวลา 14:53 ผู้เขียนโดย admin