รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อประจำปี 2564 เดือน กมภาพันธ์ 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชอุ่ม-บ้านนายประสิทธิ์ ม.3_210422_085722.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรังและหินคลุกพร้อมเกลี่ย)_0_210422_085722.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดเทศบาล)_1_210422_085722.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการจัดซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้ง_2_210422_085723.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ_3_210422_085723.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดเทศบาล)_4_210422_085723.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการจ้างวางกล่อง GABION ป้องกันน้ำเซาะตลิ่งฝายชะลอน้ำ ม.1_5_210422_085723.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครวการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายไสคา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.กะหรอ ม.4 ต.นาเหรง_6_210422_085723.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ_7_210422_085723.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)_8_210422_085723.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:56 ผู้เขียนโดย admin