สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร พฤศจิกายน_250422_123126.docx
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2565 เวลา 12:31 ผู้เขียนโดย admin