ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
   
 

 ด้วยสภาเทศเทศบาลตำบลนาเหรง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 23 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระ 2,3

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2564 เวลา 14:46 ผู้เขียนโดย admin